top of page

Næring

Enten det er arkitektur- og interiørløsninger, prosjektadministrasjon, regulering eller taksering - kanskje en kombinasjon av flere, kan det være greit å få hjelp av noen innenfor faget. Vi har lang erfaring og god kompetanse innen et bredt spekter av byggebransjen

2016-2017

Industri- og næringsbygg

2022-2023

Brannstasjoner

2022

Industri- og næringsbygg

2011 - 2013

Skoler

2016 - 2017

Skoler

2019 - 2020

Skoler

2009 - 2013

Helsebygg

2019 - 2021

Brannstasjoner

2019 - 2020

Industri- og næringsbygg

2018 - 2020

Industri- og næringsbygg

2016 - 2019

Industri- og næringsbygg

2016 - 2017

Brannstasjoner

2019 - 2020

Barnehager

2013 - 2016

Barnehager

2020 - 2021

Brannstasjoner

2018 - 2020

Industri- og næringsbygg

2019 - 2020

Barnehager

2015 - 2017

Industri- og næringsbygg

2020 -

Industri- og næringsbygg

2018 - 2019

Helsebygg

2016 - 2019

Idrettsbygg

Tjenester

Referanser

Nardo og Hallset skoler, tilbygg og ombygging

Hallset Barneskole: Tilbygg i tre etasjer og ombygging av eksisterende bygg.
Nardo Barneskole: Tilbygg i tre etasjer og sammenbygging med eksist. bygg.

Byggherre: Trondheim Bygg og Eiendom

1996-1997

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 32 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Evjen skole, tilbygg og ombygging barneskole

Tilbygg og ombygging av barneskole. Tilbygg rommer 3 nye klasserom, grupperom, base for 6-åringer, SFO og nytt heimkunnskapsrom. Eksisterende bygning bygget om til barnehage. Utskifting av eksisterende ventilasjonsanlegg og hovedtavle.

Byggherre: Orkdal kommune

1998

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 20 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Meldal Samfunnshus

Påbygg en etasje og rehabilitering av deler av eksisterende bygg. Bygget er delt i to «avdelinger». En del rommer kontorer for Meldal kommunes administrasjon. Den andre delen rommer møterom for kommunens politikere, kantine/kjøkken og festsaler.

Byggherre: Meldal kommune

1998

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca NOK 20 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Meldal Helsetun, tilbygg og rehabilitering omsorgsboliger

Tilbygg og rehabilitering av totalt 20 omsorgsboliger.

Byggherre: Meldal kommune

1998

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 10 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Fragmenteringsanlegg Orkanger

Nytt fragmenteringsanlegg bestående av flere nye bygninger samt maskiner og utstyr for produksjon. Byggeledelsen omfattet også koordinering av levering fra ulike utstyrsleverandører.

Byggherre: Orkanger Miljøindustri AS

1999

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 35 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Psykiatrisk Poliklinikk OSS

Samlokalisering PPO, BUP og PPT.

Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune

1999-2000

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 17 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Vollan og Lønset skole, tilbygg/ombygging

Ombygging og tilbygg til eksisterende skoler på Vollan og Lønset. På Vollan skole ble det montert radonsperre for hele nybygget og eksisterende bygg.

Byggherre: Oppdal kommune

2000-2001

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 17 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Snillfjord syke- og aldershjem, tilbygg

Tilbygg til eksisterende syke- og aldershjem.

Byggherre: Orkdal kommune

2001-2002

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 20 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Hitramat og Delikatesse AS

Oppføring av ny fabrikk for mottak og fordeling av krabbe.

Byggherre: Hitramat og Delikatesse AS

2001-2002

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 90 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Orkdal Helsetun, tilbygg

Tilbygg med 4 nye avdelinger (2 nye fløyer i 2 etager) samt mellombygg med storstue.

Byggherre: Orkdal kommune

2001-2002

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 48 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Orkdal Sanitetsforenings sykehus, ombyggingsarbeider

Ombygging av eksisterende sengefløyer. Ombygging fra kiosk til kontor. Ombygging av CT- og dialyseavdeling.

Byggherre: Orkdal Sanitetsforenings sykehus

2002-2003

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 12 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Omsorgsboliger Løvby

Nye omsorgsboliger på Løkken Verk.
Nye leiligheter ble satt opp sammen med rehabilitering av eksisterende bygning. Nytt bygg ble satt opp i
2 byggetrinn.
Byggetrinn 1 besto av 9 nye leiligheter og rehabilitering av eksisterende bygning på tomta. I tillegg felleshus for alle leiligheter og base for personell. Trinn 2 besto av 7 nye leiligheter på rekke. Byggene er kledd utvendig med royal-impregnert trevirke tilsatt pigment. Hovedkostruksjoner i tre.

Byggherre: Meldal kommune

2002-2004

Areal: Trinn 1: 1113 m², trinn 2: 593 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 40 mill.

Vår funksjon: Byggeleder, Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Sampro, ombygging

Ombygging fra bakeri til vernet bedrift.

Byggherre: Orkdal kommune

2003

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 5,2 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Orkdal Sanitetsforenings sykehus, ombygging sentrallager

Ombygging fra sentrallager til kontorplasser.

Byggherre: Orkdal Sanitetsforenings sykehus

2003

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 1,4 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Ungdomsboliger Fannrem

Nybygg ungdomsboliger. Totalt 24 leiligheter fordelt på 6 bygg.

Byggherre: Orkdal boligbyggelag AL

2003-2005

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 18 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Orkanger ungdomsskole, tilbygg/ombygging

Tilbygg/ombygging av ungdomsskole. Riving av eksisterende betongbygg.
Rehabilitering og delvis ombygging av eksisterende trebygg og gymsal. Tilbygg med nye basert for alle årstrinn. Utomhusanlegg.

Byggherre: Orkdal kommune

2003-2005

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 56 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Orkdal videregående skole, ombygging

Ombygging og rehabilitering av c-bygget ved Orkdal videregående skole.

Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune

2004-2005

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 18 mill.

Vår funksjon: Byggleder økonomi

Oppdragsgiver: -

Utvidelse Domus varesenter.

Tilbygg, påbygg og innvendig ombygging av varesenter. Alle arbeider utført mens butikksenter var i drift. Nye
tekniske anlegg. Endret planløsning.

Byggherre: Coop Orkla Møre

2004-2005

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 168 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Grøtte skole og barnehage, ombygging

Ombygging for 1. klasse og barnehage. Innvendig ombygging.

Byggherre: Orkdal kommune

2005

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Årlivoll skole tilbygg og ombygging

Rehabilitering og tilbygg til eksisterende barneskole.

Byggherre: Orkdal kommune

2005

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 1,2 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Administrasjonsbygg Coop

Ombygging av administrasjonsfløy for Coop Orkla BA.

Byggherre: Coop Orkla BA

2006-2007

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 17 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Gjølme Barnehage

Tilbygg til eksisterende barneskole. Barnehage i en avdeling.

Byggherre: Orkdal kommune

2006-2007

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 5 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

St.Olavs Hospital OSS CT

Rehabilitering av CT –rom, samt ny CT –maskin, kjølemaskin og tekniske installasjoner.

Byggherre: Sør- Trøndelag Fylkeskommune

2006-2007

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Orkanger Skysstasjon

Totalrenovering av gammel rutebilstasjon med verksted. Kun stålbæring ble beholdt fra eksisterende bygg.
Ombygd til butikker i 1. etasje og kontorer i 2. etasje.

Byggherre: Bårdshaug Eiendom

2006-2007

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 59 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Børsa Båthavn

Utbygging av småbåthavn i Børsa, ca. 220 båtplasser. Utsprenging av tomt for landområde samt bygging av
plasthall for produksjon/lager.

Byggherre: Børsa båtklubb

2006-2009

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 17 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Orkdal Sparebank

Innvendig ombygging av banklokaler for tilpasning til endret daglig drift og økning i antall ansatte.

Byggherre: Orkdal Sparebank

2007

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Byggeleder, Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Coop Marked Vågland

Tilbygg til, innvendig ombygging og total rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Ombyggingen ble gjennomført mens butikken var i drift. Alle innvendige flater er nye, endringer av planløsning, alle tekniske anlegg er nye.

Byggherre: Coop Orkla BA

2007-2008

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 17 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Meldal Helsetun, Ny dementavdeling

Den nye avdelingen bygges som tilbygg til eksisterende helsetun. Tilbygget består av 15 nye omsorgsboliger og fellesareal organisert som bofellesskap. I tillegg til tilbygg er det foretatt en del ombygging i kjeller og 1. etasje av eksisterende bygg. Omsorgsboliger og fellesareal er utformet som skjermet enhet tilpasset personer med diagnosen senil demens.

Byggherre: Meldal kommune

2008-2010

Areal: Nybygg BRA ca. 900 m2

Prosjektkostnad: Ca. NOK 42 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

NKS Borkni

Rehabilitering av Borkni Herregård og ombygging til institusjonsplasser. Tilbygg eksisterende hus, ny tomannsbolig, endring V/A anlegg.

Byggherre: NKS Kvamsgrindkollektivet AS

2008-2009

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 7,3 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Nytt administrasjonsbygg Kvamsgrind

Nytt administrasjonsbygg. Kontorer, kjøkken, møterom mm.

Byggherre: NKS Kvamsgrindkollektivet AS

2008-2009

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 7,7 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

NKS Kløverheimen

Div rehabilitering. Nytt storkjøkken, etterisolering og ny kledning eksisterende hus. Varmepumpe for vannbåren varme.

Byggherre: NKS Kvamsgrindkollektivet AS

2008-2009

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 2,8 mill.

Vår funksjon: Prosjektering, Prosjekteringsleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Sentrumsbygget Meldal

Sentrumsbygget Meldal huser legekontor, helsestasjon, kirkekontor, manuellterapi og akupunkturklinikk, fysioterapeut og Meldal Sparebank. Prosjektet omfattet innvendig ombygging i sokkel og 1. etasje samt utbedring av ventilasjonsanlegg og el-anlegg for hele bygget, og ble gjennomført i flere etapper. Innvending ombygging omfatter ombygging fra tannlegekontor til to møterom m/kjøkken, ombygging av venterom og resepsjon/prøvetakningsrom for lege-kontoret samt en omfattende ombygging av Meldal Sparebanks lokaler i sokkel og 1. etasje.

Byggherre: Sentrumsbygget/Meldal Sparebank

2008-2009

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjektleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Sluppen Eiendom

Rehabilitering av administrasjonsbygg.
Total rehabilitering av 3 stk, kontorfløyer, resepsjon, trapperom, varemottak og garderober samt installasjon av heis, totalt ca 2700 m2. Skifting av vinduer, tetthets-kontroll, montering av fjernvarmeanlegg, nytt teknisk rom, nytt ventilasjonsanlegg, ny heis, rehabilitering av bad og toaletter samt ombygging av garderober. Rehabilitering av toalettkjerne og bitrapperom i 5 etasjer samt skifte av ventilasjonsaggregat.

Byggherre: Sluppen Eiendom AS

2008-2011

Areal: 2700 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 55 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Prosjekteringsgruppeleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Orkdal Sanitetsforenings Sykehus - tiltakspakke

Orkdal sykehus. Div. innvendig ombygging, oppgradering ventilasjonsanlegg, utvendig solavskjerming,
omdisponering uteområde (parkering, sykkelparkering, røykesone, grøntareal).

Byggherre: St. Olavs Hospital

2008-2009

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. 15,3 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder

Oppdragsgiver: -

Idrettsbygget Sør-Tustna skole

Nytt tak på eksisterende idrettsbygg etter omfattende fuktproblematikk grunnet dårlig kondenssperre. Etterisolering og klargjøring for rehabilitering av yttervegger.

Byggherre: Aure kommune

2009-2010

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 4,2 mill

Vår funksjon: Prosjektering, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Meldal barne- og ungdomsskole

Ny barne- og ungdomsskole,trinn 1-10.

Byggherre: Meldal kommune

2010-2012

Areal: 5740 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 120 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Gullstein omsorgsboliger

Bygging av 10 nye omsorgsboliger på Gullstein i Aure kommune.

Byggherre: Aure kommune

2010-2011

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 31 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Technip – Upgrade 2011

Oppgradering av produksjonsanlegg for Technip Norway AS. Produksjonsbygg, ombygging av produksjonslinje, utomhus, veier, avløp.

Byggherre: Technip Norway AS

2011

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 56 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Halsa barne- og ungdomsskole

Ny barne- og ungdomsskole 1. – 10. trinn. Skolen er sammenbygd med eksisterende Halsahallen.

Byggherre: Halsa kommune

2010-2012

Areal: 2900 m2

Prosjektkostnad: Ca. NOK 133 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Trondheim Ingeniørhøgskole – HIST, byggetrinn 1

Rehabilitering av HIST Gunnerusgt. 1 omfatter rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Undervisningslokalene er tilpasset elektroavdeling og forkurs. Fylkeskonservatoren satte strenge krav i forbindelse med rehabiliteringen. Fasader skulle av antikvariske hensyn være mest mulig uendret. Samtidig setter Statsbygg strenge krav til energibruk i sine bygg. 4 etasjer gjennomgikk en planmessig endring til undervisningslokaler og arbeidsplasser for undervisningspersonell. Alle tekniske installasjoner ble skiftet ut, og det ble bygget nytt teknisk rom på taket, med varmepumpe.

Byggherre: Statsbygg

2012-2014

Areal: 7400 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 105 mill.

Vår funksjon: Assisterende prosjektleder, Prosjekteringsgruppeleder, Byggherreombud

Oppdragsgiver: -

Valderøy barneskule

Ny barneskole, 1. – 7. trinn, totalt 490 elever. Det skal i tillegg planlegges for en utvidelse til 600 elever. Lavenergibygg.

Byggherre: Giske kommune

2011-2013

Areal: 8400 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 280 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Technip – Upgrade 2012

Oppgradering av produksjonsanlegg for Technip Norway AS.
Tilbygg administrasjon. Undergang mainline. Tilbygg garderober. Ombygging produksjon. Ombygging incoming rack.

Byggherre: Technip Norway AS

2012

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 21 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Orkdal vidaregåande skole

Nybygg, tilbygg, ombygging og riving ved Orkdal videregående skole. On AS kom inn som byggherreombud for oppføling og avslutning av byggearbeidene etter at totalentreprenør gikk konkurs.

Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune

2012

Areal: Nybygg: 2642 m2

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Byggherreombud

Oppdragsgiver: -

Orklahallen - idrettshall/klatrehall

Innendørs klatreanlegg/senter med klatremulighet på forskjellige ferdighetsnivå, også tilpasset funksjonshemmede. Selve klatrehallen er ca. 18m lang, 14 m bred og 18 m høy. Senteret vil huse opp mot 1000 m2 med klatrevegg, noe som pr dato vil gjøre det til et av landets største anlegg for innendørsklatring, og det eneste i Trøndelag som tilfredsstiller kravene til internasjonale konkurranser.
Tilbygg av ny bane og basishall til eksisterende idrettshall. Mellombygg mot ny klatrehall.

Byggherre: Orkdal kommune / Orkla Fjellsportklubb

2012-2013

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 48 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Prosjekteringsgruppeleder, Byggherreombud

Oppdragsgiver: -

Rindal skimuseum

Bygging av skimuseum med gjenbruk av gammelt fjøs og tilbygg av massivtre.

Byggherre: Rindal kommune

2012-2013

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 35 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Skjetlein videregående skole

Utbygging av Skjetlein videregående skole omfatter nybygg, riving av flere gamle bygg samt rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Skoleanlegget har en kapasitet på 330 elever. Fylkeskonservatoren satte strenge krav i forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygninger. Fasade og utforming skulle være mest mulig lik den gamle bygningsmassen. Deler av gammel bordkledning ble brukt på nytt og takstein ble plukket ned, vasket og lagt på plass igjen. Anlegget består av totalt 3 bygg - undervisning, internat, kompetansesenter og husdyrhold.

Byggherre: Sør Trøndelag Fylkeskommune

2012-2013

Areal: Nybygg; 2200 m2, rehabilitering; 7500 m2

Prosjektkostnad: Ca. NOK 174 mill.

Vår funksjon: Byggherreombud bygningsmessige fag

Oppdragsgiver: -

Øvre Dalen bolig- og næringsbygg

Riving og gjenoppbygging av bygg i Rindal sentrum. Eksisterende murer og betongdekke mellom sokkel og 1. etasje ble benyttet. Resterende bygg ble revet. Leiligheter/hybler i sokkel, næringsareal i 1. etasje, 2 leiligheter i 2. etasje.

Byggherre: Rindal kommune

2012-2014

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Meldal videregående skole, tilbygg/ombygging/rehabilitering

Tilbygg, ombygging og rehabilitering av videregående skole for yrkesfag. Tilbygg omfatter ny verkstedhall,
grupperom og garderobe/vestibyle samt mellombygg som knytter sammen nybygg og eksisterende nabobygg med en glassgang. Ombygging og rehabilitering omfatter tre etasjer med ny rominndeling, ny kantine, nytt inngangsparti, nye utganger samt utvidelse av heis. Utskifting av elektrisk anlegg og ventilasjonsanlegg. Tre eksisterende bygg rives. Opprusting uteområde.

Byggherre: Sør-Trøndelag Fylkeskommune

2013-2014

Areal: Nybygg 510 m², Ombygging 2100 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 70 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Fjelna kraftverk

Utbygging av kraftverk i Fjelnavassdraget i Hemne kommune.
Installert effekt 4,9 MW og gjennomsnittlig årsproduksjon på 183 GWh. Utbyggingen omfatter etablering av kraftverk med inntak og sperredam, tunnel, rørledning og kraftstasjon samt vegforbindelse mellom kraftstasjon og eksisterende grusveg.

Byggherre: Fjellkraft Fjelna AS

2013-2014

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 82 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Vågsetra barne – og ungdomsskole

Nybygg og rehabilitering av 1 – 10 skole i Molde, totalt 350 elever. Nybygg for 1. – 7. trinn og spesialrom. Rehabilitering av eksisterende paviljong for 8. – 10. trinn. Lavenergibygg.

Byggherre: Molde Eiendom

2013 – 2014

Areal: 4570 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 130 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Grefstad barnehage

Ny barnehage med 4 avdelinger – 2 småbarns- og 2 storbarnsavdelinger.

Byggherre: Meldal kommune

2013-2015

Areal: BTA 835 m²

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Kløverheimen

Oppgradering av eksisterende bygg. Nye leiligheter og oppdeling eksisterende arealer.

Byggherre: NKS Kvamsgrindtunet

2014

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Trondheim Ingeniørhøgskole – HIST, byggetrinn 2

Rehabilitering av sør-fløy i Gunnerusgate 1. Oppgradering av ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg. Ombygging og oppgradering av undervisningslokaler.

Byggherre: Statsbygg

2014-2016

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 20 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder

Oppdragsgiver: -

Oti-senteret, ombygging og utbedring eksisterende kjøpesenter

Oppgradering av eksisterende kjøpesenter. Gulv, himlinger, butikkfasader og toalettkjerner. Flytting av butikker og klargjøring for nye butikker. Senteret var i drift under ombyggingsarbeidene. Tilbygg for storhandel i flere trinn. Prosjektledelse og byggeledelse ved alle ombygginger samt klargjøring for nye leietakere.

Byggherre: Oti Senteret eiendom AS

2014 - pågående

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 105 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Byggherreombud

Oppdragsgiver: -

Jøstenøy transformatorstasjon

Utbygging ny transformatorstasjon.

Byggherre: Trønder Energi Nett AS

2014-2016

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 18 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Møbelringen Orkanger

Erstatning av deler av eksisterende møbelforretning med et nybygg. Det nye bygget skal være i to etasjer, med butikk/ kontorlokale i 1. etasje og 2 leiligheter i 2. etasje. Første etasje bygges sammen med eksisterende butikklokale, og legges på samme nivå slik at det blir trinnfri kobling mellom eksisterende og ny del.

Byggherre: Rostad Møbler AS

2015-2016

Areal: -

Prosjektkostnad: Budsjettkostnad: Ca. NOK 19 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Flerbrukshus Orkanger

Nytt flerbrukshus for Orkanger Idrettsforening ved Orkanger Idrettspark. Det nye bygget skal være i to etasjer med inngang, vaskerom, garderober, dusj og toalett i sokkeletasjen. Kontor, aktivitetssaler, lager og toalett i 1. etasje samt teknisk rom og boder i en loftsetasje.

Byggherre: Orkanger Idrettsforening

2016-2018

Areal: 790 m2

Prosjektkostnad: Ca. NOK 20 mill.

Vår funksjon: Anleggsleder

Oppdragsgiver: -

Demensboliger Oppdal

Bolig for demente med 16 boenheter, fellesareal og administrasjonsfløy for ansatte. Frittstående bygg plassert i tilknytning til BOAS og Oppdal Helsesenter. Egen sansehage som benyttes av beboere i bygget.
Tilfredsstiller Husbankens krav til denne type bygg.

Byggherre: Oppdal kommune

2016

Areal: ca. 1.200 m²

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Tustna sykehjem

Utredning av ulike alternativer for samlokalisering av helsetjenester ved dagens sykehjem på Tustna. Planorganisering av følgende funksjoner; Hjemmetjeneste, sykehjem, legesenter, fysioterapi og seksjon for oppvekst og familie.

Referanse: Aure kommune v/ Ivar Andreassen, tlf. 47 02 45 10

Byggherre: Aure kommune

2017

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Arkitekt, Prosjektledelse/prosjekteringsledelse

Oppdragsgiver: -

Terråk skole og idrettshall

Ombygging og tilbygg til Terråk skole. Ny idrettshall og klasseromsfløy etableres i tilknytning til eksisterende
skolebygg. 1.-10. trinn, totalt ca. 150 elever.

Byggherre: Bindal kommune

2016-2019

Areal: 3830 m2

Prosjektkostnad: Ca. NOK 110 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Utvidelse verksted - Produksjonshall

Ombygging av lokaler fra lager til karosseri- og lakkeringsverksted, flytting av oljelager og tilbygg to brakkerigger.

Byggherre: Mardahl Eiendom AS

2016-2017

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 21 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Fosslia skole

Utvidelse av eksisterende skole fra 2-parallell til 3-parallell skole for 1. – 7. trinn. Totalt elevtall på ca. 450 elever.

Byggherre: Stjørdal kommune

2016-2017

Areal: Ca 1.600 m2

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Brannstasjon Oppdal

Ny brannstasjon for Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) i Oppdal kommune. Prosjektet omfatter også tomtevurdering av ulike plasseringsalternativer for å komme fram til den mest optimale tomta for brannstasjonen. Samkjøring av ny brannstasjon med andre nødetater er et viktig fokuspunkt. Behovsbeskrivelse fra TBRT er lagt til grunn for prosjekteringen.
Bygging er foreløpig ikke startet opp.

Byggherre: Oppdal kommune

2016-2017

Areal: Ca 750 m²

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Dyrøy oppvekstsenter

Ombygging av Dyrøy oppvekstsenter, 1. – 4. trinn. Nytt tilbygg med to-avdelings barnehage, spesialrom og administrasjonsfunksjoner. 60 elever og 27 barnehagebarn.

Byggherre: Frøya kommune

2017-2018

Areal: Ombygging: ca. 575 m² (inkl. areal som skal rives)
Nytt tilbygg: ca. 495 m²

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Småboliger, Agdenes

6 flyktningeboliger fordelt på 3 småhus.

Byggherre: Agdenes kommune

2017

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 15 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Prosjekteringsgruppeleder, Byggherreombud

Oppdragsgiver: -

Devico fabrikk

Ny fabrikk for produksjon av utstyr for retningsstyrt kjerneboring og avviksmåling av borehull. Produksjonsdel på 1460 m² med en mesaninetasje på ca. 130 m². Administrasjonsdel på 353 m² i 2 etasjer. Samlet areal: ca. 2.300 m².

Byggherre: Devico AS

2017-2018

Areal: Samlet ca. 2.300 m².

Prosjektkostnad: Ca. NOK 35 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder, Byggherreombud, Prosjektleder

Oppdragsgiver: -

Snillfjord transformatorstasjon

Utvidelse eksisterende transformatorstasjon.

Byggherre: Trønderenergi nett AS

2017-2018

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 2 mill.

Vår funksjon: Byggeleder, Nettselskapets representant kabel

Oppdragsgiver: -

Hubakken transformatorstasjon

Utvidelse eksisterende transformatorstasjon.

Byggherre: Trønderenergi nett AS

2017-2018

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 8 mill.

Vår funksjon: Byggeleder, Nettselskapets representant kabel

Oppdragsgiver: -

Straum transformatorstasjon

Utvidelse eksisterende transformatorstasjon.

Byggherre: Trønderenergi nett AS

2017-2018

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 8 mill.

Vår funksjon: Byggeleder, Nettselskapets representant kabel

Oppdragsgiver: -

Fillan transformatorstasjon

Bygging av ny transformatorstasjon.

Byggherre: Trønderenergi nett AS

2017-2018

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 40 mill. (eks. elektro)

Vår funksjon: Nettselskapets representant kabel, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Bindal sykehjem

Forstudie / mulighetsstudie utbedring av Bindal sykehjem. Ombygging og utbedring av eksisterende sykehjem og omsorgsboliger samt samlokalisering av helsetjenester. Det utredes ulike alternativer for organisering og samlokalisering. Prosjektet omfatter sykehjemsplasser, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, legekontor, fysioterapeut, psykiatrisk koordinator, KAD-romtilrettelagt for avansert medisinsk behandling, koordinerende enhet, helsestasjon, treningsstudio/frisklivssentral, ambulansesentral. Prosjektet omfatter også utomhus med trafikk- og parkeringsareal, sansehage m.m.

Byggherre: Bindal kommune

2018

Areal: ca 4.250 m²

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver

Nytt helsebygg Andøy

Nytt sykehjem dimensjonert for 24 sykehjemsplasser, 8 dagplasser og 25-30 ansatte. Utomhusområde med sansehage, veier, parkeringsarealer m.m.

Byggherre: -

2018-2019

Areal: Ca 1700 m2

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: Andøy kommune

Hitra 2 Vindpark

Bygging av ny trafostasjon og nytt servicebygg samt ombygging av eksisterende servicebygg i forbindelse med utbygging av Hitra vindpark.

Byggherre: -

2018-2019

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 40 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: Orkla Bygg AS

Isfjord fabrikk

Ny fiskeforedlingsfabrikk på Orkanger. Produksjonslokaler i 1. etasje, kontorlokaler i 2. etasje. Samlet areal ca. 6.700 m².

Byggherre: Orkdal kommune

2018-2019

Areal: Samlet ca. 6.700 m².

Prosjektkostnad: Ca. NOK 150 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder, Prosjektkoordinator

Oppdragsgiver: -

Rådhustoppen Frøya

2 identiske leilighetsbygg i fire etasjer (1.-3. etasje like, inntrekt 4. etasje) med 20 leiligheter pr. bygg.
Felles kjeller under byggene inneholder parkeringskjeller og næringslokale.

Byggherre: -

2018-2019

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: Utvær AS

Nordhammarvika gravplass

Utvidelse av gravplass for å sikre nødvendig fremtidig areal for gravplassen, samt avsette tilstrekkelig med parkeringsareal. Utvidelsen omfatter også konstruksjoner og bygninger for minnelunder, hvileplasser og bod/toalett/lager.

Byggherre: -

2018-2019

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder, Byggherreombud

Oppdragsgiver: Utvær AS

Vestbyen transformatorstasjon

Bygging av ny transformatorstasjon.

Byggherre: Trønderenergi nett AS

2019-2020

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 180 mill.

Vår funksjon: Byggteknisk konsulent

Oppdragsgiver: -

Frøya transformatorstasjon

Utvidelse eksisterende transformatorstasjon.

Byggherre: Trønderenergi nett AS

2019-2020

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 2,5 mill.

Vår funksjon: Byggeleder, Nettselskapets representant kabel

Oppdragsgiver: -

Nea transformatorstasjon

Utvidelse eksisterende transformatorstasjon.

Byggherre: Tensio TS AS

2019-2020

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 5 mill.

Vår funksjon: Byggeleder, Nettselskapets representant kabel

Oppdragsgiver: -

Inrigo AS, nytt industribygg

Bygging av nytt industribygg for produksjon av vannbehandlingsutstyr. Fabrikkareal i 1 etasje,
administrasjonsfløy i 3 etasjer. Administrasjonsfløy inneholder butikkareal, kontor for administrasjonen samt kontor og garderober for produksjonen.

Byggherre: Inrigo AS

2019

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 85 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Bjugn brannstasjon

Ny brannstasjon for Bjugn kommune.

Byggherre: Bjugn kommune

2019 - 2020

Areal: Ca. 650 m2

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Meldal helse- og omsorgssenter

Ombygging, tilbygg og nybygg helse- og omsorgssenter for Meldal kommune.

Byggherre: Meldal kommune

2019 - pågående

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. 270 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Reguleringsplan for hyttefelt ved Hundsåvatnet i Orkdal kommune

10 hyttetomter og naustplasser. Planområde ca 300 dekar.

Oppdragsgiver: Roar Tverå

2007

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for område på Ler i Melhus kommune

Reguleringsplan i forbindelse med bygging av rehabiliteringssenter for ungdom. Planområde ca 5 dekar.

Oppdragsgiver: NKS Sør-Trøndelag

2007

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for hyttefelt på Søvasskjølen i Orkdal kommune

52 hyttetomter med tilhørende infrastruktur. Planområde ca 270 dekar.

Oppdragsgiver: Orkla Laft

2007

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for del av Grønøra-området på Orkanger

Området er i regulert til industriformål og noe offentlig formål. Planområde ca 290 dekar-

Oppdragsgiver: Orkdal kommune

2008

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for nytt boligområde på Gjølme

Tomter for småhusbebyggelse med tilhørende lekeareal. Planområde ca 2 dekar.

Oppdragsgiver: Dørdal Bygg AS

2008

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Bebyggelsesplan for boligområde på Klemmetsmoen på Evjen

Tomter for småhusbebyggelse med tilhørende lekeareal. Planområde ca 7 dekar.

Oppdragsgiver: Anngrim Asphjell.

2009

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan ”utvidelse Gåsanesset hyttefelt” Agdenes kommune

19 nye hyttetomter med tilhørende infrastruktur. Planområde ca 450 dekar.

Oppdragsgiver: Jan Grønningen

2009

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan, utvidelse av småbåthavn Aaremmen i Agdenes kommune – nye båtplasser og parkeringsarealer

Planområdet ligger på Aarem, gnr. 108 bnr. 2 i Agdenes kommune, og ligger delvis i strandsonen og i sjøen. Området grenser mot Rv 710 i vest.
Utvidelse av småbåthavn med 80 nye båtplasser og parkeringsarealer. Planområdet er totalt på ca 19 dekar. Sammen med planen er det også utarbeidet en konsekvensutredning og en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Oppdragsgiver: Handberg Maskin AS

2010

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for nytt boligfelt i Synnavika i Agdenes kommune

Nytt boligfelt på ca 20 dekar med tilhørende leke- og uteareal. Sammen med planen er det også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Oppdragsgiver: Arne Nordgård

2010

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan Grønøra 1 AS

Planområdet ligger på Grønøra sør på Orkanger, sørvest for krysset, Grønørveien/tverrankomsten. Området er bebygd med et større næringsbygg - «Grønøra 1». Hensikten med omreguleringen var å tilrettelegge for at det på eiendommen skulle kunnes etableres annen virksomhet enn industri.
Det var viktig å få tilpasset reguleringsformålet etter den faktiske bruken av
eiendommen, og samtidig få tilpasset planbestemmelsene slik at de ble
presise og forutsigbare med hensyn til den fremtidige bruken av eiendommen.

Oppdragsgiver: Rishaug Eiendom AS

2010-2011

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for næringseiendom Grønøra, G1-bygget, Orkanger

Regulering av tomt på ca 10 dekar til næringsformål. I tillegg til næringsformål omfatter planen nødvendig grøntareal og gang- og sykkelvei. Sammen med planen er det også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Oppdragsgiver: Rishaug Eiendom AS

2011

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Vemyrtoppen, Bjørnli, Meldal

Planområdet omfatter tomta til tidligere Folkets hus (revet) og området sørover mot fylkesveg 486, Bjørnliveien i Meldal kommune. Boligområde med barnehagetomt på ca 40 dekar. Planen viser 10 nye boligtomter, barnehagetomt og 1 eksisterende boligtomt. Sammen med planen er det også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Oppdragsgiver: Chr. Salvesen & Chr. Thams AS

2011

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

bottom of page