top of page
Open Site Navigation
Oti-senteret, ombygging og utbedring eksisterende kjøpesenter

Oppgradering av eksisterende kjøpesenter. Gulv, himlinger, butikkfasader og toalettkjerner. Flytting av butikker og klargjøring for nye butikker. Senteret var i drift under ombyggingsarbeidene. Tilbygg for storhandel i flere trinn. Prosjektledelse og byggeledelse ved alle ombygginger samt klargjøring for nye leietakere.

Byggherre: Oti Senteret eiendom AS

2014 - pågående

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 105 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Byggherreombud

Oppdragsgiver: -

Meldal helse- og omsorgssenter

Ombygging, tilbygg og nybygg helse- og omsorgssenter for Meldal kommune.

Byggherre: Meldal kommune

2019 - pågående

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. 270 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Bjugn brannstasjon

Ny brannstasjon for Bjugn kommune.

Byggherre: Bjugn kommune

2019 - 2020

Areal: Ca. 650 m2

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Frøya transformatorstasjon

Utvidelse eksisterende transformatorstasjon.

Byggherre: Trønderenergi nett AS

2019-2020

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 2,5 mill.

Vår funksjon: Byggeleder, Nettselskapets representant kabel

Oppdragsgiver: -

Nea transformatorstasjon

Utvidelse eksisterende transformatorstasjon.

Byggherre: Tensio TS AS

2019-2020

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 5 mill.

Vår funksjon: Byggeleder, Nettselskapets representant kabel

Oppdragsgiver: -

Vestbyen transformatorstasjon

Bygging av ny transformatorstasjon.

Byggherre: Trønderenergi nett AS

2019-2020

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 180 mill.

Vår funksjon: Byggteknisk konsulent

Oppdragsgiver: -

Terråk skole og idrettshall

Ombygging og tilbygg til Terråk skole. Ny idrettshall og klasseromsfløy etableres i tilknytning til eksisterende
skolebygg. 1.-10. trinn, totalt ca. 150 elever.

Byggherre: Bindal kommune

2016-2019

Areal: 3830 m2

Prosjektkostnad: Ca. NOK 110 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Hitra 2 Vindpark

Bygging av ny trafostasjon og nytt servicebygg samt ombygging av eksisterende servicebygg i forbindelse med utbygging av Hitra vindpark.

Byggherre: -

2018-2019

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 40 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: Orkla Bygg AS

Inrigo AS, nytt industribygg

Bygging av nytt industribygg for produksjon av vannbehandlingsutstyr. Fabrikkareal i 1 etasje,
administrasjonsfløy i 3 etasjer. Administrasjonsfløy inneholder butikkareal, kontor for administrasjonen samt kontor og garderober for produksjonen.

Byggherre: Inrigo AS

2019

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 85 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Rådhustoppen Frøya

2 identiske leilighetsbygg i fire etasjer (1.-3. etasje like, inntrekt 4. etasje) med 20 leiligheter pr. bygg.
Felles kjeller under byggene inneholder parkeringskjeller og næringslokale.

Byggherre: -

2018-2019

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: Utvær AS

Nordhammarvika gravplass

Utvidelse av gravplass for å sikre nødvendig fremtidig areal for gravplassen, samt avsette tilstrekkelig med parkeringsareal. Utvidelsen omfatter også konstruksjoner og bygninger for minnelunder, hvileplasser og bod/toalett/lager.

Byggherre: -

2018-2019

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder, Byggherreombud

Oppdragsgiver: Utvær AS

Nytt helsebygg Andøy

Nytt sykehjem dimensjonert for 24 sykehjemsplasser, 8 dagplasser og 25-30 ansatte. Utomhusområde med sansehage, veier, parkeringsarealer m.m.

Byggherre: -

2018-2019

Areal: Ca 1700 m2

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: Andøy kommune

Isfjord fabrikk

Ny fiskeforedlingsfabrikk på Orkanger. Produksjonslokaler i 1. etasje, kontorlokaler i 2. etasje. Samlet areal ca. 6.700 m².

Byggherre: Orkdal kommune

2018-2019

Areal: Samlet ca. 6.700 m².

Prosjektkostnad: Ca. NOK 150 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder, Prosjektkoordinator

Oppdragsgiver: -

Bindal sykehjem

Forstudie / mulighetsstudie utbedring av Bindal sykehjem. Ombygging og utbedring av eksisterende sykehjem og omsorgsboliger samt samlokalisering av helsetjenester. Det utredes ulike alternativer for organisering og samlokalisering. Prosjektet omfatter sykehjemsplasser, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, legekontor, fysioterapeut, psykiatrisk koordinator, KAD-romtilrettelagt for avansert medisinsk behandling, koordinerende enhet, helsestasjon, treningsstudio/frisklivssentral, ambulansesentral. Prosjektet omfatter også utomhus med trafikk- og parkeringsareal, sansehage m.m.

Byggherre: Bindal kommune

2018

Areal: ca 4.250 m²

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: undefined

Hubakken transformatorstasjon

Utvidelse eksisterende transformatorstasjon.

Byggherre: Trønderenergi nett AS

2017-2018

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 8 mill.

Vår funksjon: Byggeleder, Nettselskapets representant kabel

Oppdragsgiver: -

Straum transformatorstasjon

Utvidelse eksisterende transformatorstasjon.

Byggherre: Trønderenergi nett AS

2017-2018

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 8 mill.

Vår funksjon: Byggeleder, Nettselskapets representant kabel

Oppdragsgiver: -

Flerbrukshus Orkanger

Nytt flerbrukshus for Orkanger Idrettsforening ved Orkanger Idrettspark. Det nye bygget skal være i to etasjer med inngang, vaskerom, garderober, dusj og toalett i sokkeletasjen. Kontor, aktivitetssaler, lager og toalett i 1. etasje samt teknisk rom og boder i en loftsetasje.

Byggherre: Orkanger Idrettsforening

2016-2018

Areal: 790 m2

Prosjektkostnad: Ca. NOK 20 mill.

Vår funksjon: Anleggsleder

Oppdragsgiver: -

Fillan transformatorstasjon

Bygging av ny transformatorstasjon.

Byggherre: Trønderenergi nett AS

2017-2018

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 40 mill. (eks. elektro)

Vår funksjon: Nettselskapets representant kabel, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Devico fabrikk

Ny fabrikk for produksjon av utstyr for retningsstyrt kjerneboring og avviksmåling av borehull. Produksjonsdel på 1460 m² med en mesaninetasje på ca. 130 m². Administrasjonsdel på 353 m² i 2 etasjer. Samlet areal: ca. 2.300 m².

Byggherre: Devico AS

2017-2018

Areal: Samlet ca. 2.300 m².

Prosjektkostnad: Ca. NOK 35 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder, Byggherreombud, Prosjektleder

Oppdragsgiver: -

Dyrøy oppvekstsenter

Ombygging av Dyrøy oppvekstsenter, 1. – 4. trinn. Nytt tilbygg med to-avdelings barnehage, spesialrom og administrasjonsfunksjoner. 60 elever og 27 barnehagebarn.

Byggherre: Frøya kommune

2017-2018

Areal: Ombygging: ca. 575 m² (inkl. areal som skal rives)
Nytt tilbygg: ca. 495 m²

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Snillfjord transformatorstasjon

Utvidelse eksisterende transformatorstasjon.

Byggherre: Trønderenergi nett AS

2017-2018

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 2 mill.

Vår funksjon: Byggeleder, Nettselskapets representant kabel

Oppdragsgiver: -

Fosslia skole

Utvidelse av eksisterende skole fra 2-parallell til 3-parallell skole for 1. – 7. trinn. Totalt elevtall på ca. 450 elever.

Byggherre: Stjørdal kommune

2016-2017

Areal: Ca 1.600 m2

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Utvidelse verksted - Produksjonshall

Ombygging av lokaler fra lager til karosseri- og lakkeringsverksted, flytting av oljelager og tilbygg to brakkerigger.

Byggherre: Mardahl Eiendom AS

2016-2017

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 21 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Tustna sykehjem

Utredning av ulike alternativer for samlokalisering av helsetjenester ved dagens sykehjem på Tustna. Planorganisering av følgende funksjoner; Hjemmetjeneste, sykehjem, legesenter, fysioterapi og seksjon for oppvekst og familie.

Referanse: Aure kommune v/ Ivar Andreassen, tlf. 47 02 45 10

Byggherre: Aure kommune

2017

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Arkitekt, Prosjektledelse/prosjekteringsledelse

Oppdragsgiver: -

Småboliger, Agdenes

6 flyktningeboliger fordelt på 3 småhus.

Byggherre: Agdenes kommune

2017

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 15 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Prosjekteringsgruppeleder, Byggherreombud

Oppdragsgiver: -

Brannstasjon Oppdal

Ny brannstasjon for Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) i Oppdal kommune. Prosjektet omfatter også tomtevurdering av ulike plasseringsalternativer for å komme fram til den mest optimale tomta for brannstasjonen. Samkjøring av ny brannstasjon med andre nødetater er et viktig fokuspunkt. Behovsbeskrivelse fra TBRT er lagt til grunn for prosjekteringen.
Bygging er foreløpig ikke startet opp.

Byggherre: Oppdal kommune

2016-2017

Areal: Ca 750 m²

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Demensboliger Oppdal

Bolig for demente med 16 boenheter, fellesareal og administrasjonsfløy for ansatte. Frittstående bygg plassert i tilknytning til BOAS og Oppdal Helsesenter. Egen sansehage som benyttes av beboere i bygget.
Tilfredsstiller Husbankens krav til denne type bygg.

Byggherre: Oppdal kommune

2016

Areal: ca. 1.200 m²

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Møbelringen Orkanger

Erstatning av deler av eksisterende møbelforretning med et nybygg. Det nye bygget skal være i to etasjer, med butikk/ kontorlokale i 1. etasje og 2 leiligheter i 2. etasje. Første etasje bygges sammen med eksisterende butikklokale, og legges på samme nivå slik at det blir trinnfri kobling mellom eksisterende og ny del.

Byggherre: Rostad Møbler AS

2015-2016

Areal: -

Prosjektkostnad: Budsjettkostnad: Ca. NOK 19 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Trondheim Ingeniørhøgskole – HIST, byggetrinn 2

Rehabilitering av sør-fløy i Gunnerusgate 1. Oppgradering av ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg. Ombygging og oppgradering av undervisningslokaler.

Byggherre: Statsbygg

2014-2016

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 20 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder

Oppdragsgiver: -

Jøstenøy transformatorstasjon

Utbygging ny transformatorstasjon.

Byggherre: Trønder Energi Nett AS

2014-2016

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 18 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Grefstad barnehage

Ny barnehage med 4 avdelinger – 2 småbarns- og 2 storbarnsavdelinger.

Byggherre: Meldal kommune

2013-2015

Areal: BTA 835 m²

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Trondheim Ingeniørhøgskole – HIST, byggetrinn 1

Rehabilitering av HIST Gunnerusgt. 1 omfatter rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Undervisningslokalene er tilpasset elektroavdeling og forkurs. Fylkeskonservatoren satte strenge krav i forbindelse med rehabiliteringen. Fasader skulle av antikvariske hensyn være mest mulig uendret. Samtidig setter Statsbygg strenge krav til energibruk i sine bygg. 4 etasjer gjennomgikk en planmessig endring til undervisningslokaler og arbeidsplasser for undervisningspersonell. Alle tekniske installasjoner ble skiftet ut, og det ble bygget nytt teknisk rom på taket, med varmepumpe.

Byggherre: Statsbygg

2012-2014

Areal: 7400 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 105 mill.

Vår funksjon: Assisterende prosjektleder, Prosjekteringsgruppeleder, Byggherreombud

Oppdragsgiver: -

Kløverheimen

Oppgradering av eksisterende bygg. Nye leiligheter og oppdeling eksisterende arealer.

Byggherre: NKS Kvamsgrindtunet

2014

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Øvre Dalen bolig- og næringsbygg

Riving og gjenoppbygging av bygg i Rindal sentrum. Eksisterende murer og betongdekke mellom sokkel og 1. etasje ble benyttet. Resterende bygg ble revet. Leiligheter/hybler i sokkel, næringsareal i 1. etasje, 2 leiligheter i 2. etasje.

Byggherre: Rindal kommune

2012-2014

Areal: -

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Meldal videregående skole, tilbygg/ombygging/rehabilitering

Tilbygg, ombygging og rehabilitering av videregående skole for yrkesfag. Tilbygg omfatter ny verkstedhall,
grupperom og garderobe/vestibyle samt mellombygg som knytter sammen nybygg og eksisterende nabobygg med en glassgang. Ombygging og rehabilitering omfatter tre etasjer med ny rominndeling, ny kantine, nytt inngangsparti, nye utganger samt utvidelse av heis. Utskifting av elektrisk anlegg og ventilasjonsanlegg. Tre eksisterende bygg rives. Opprusting uteområde.

Byggherre: Sør-Trøndelag Fylkeskommune

2013-2014

Areal: Nybygg 510 m², Ombygging 2100 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 70 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Fjelna kraftverk

Utbygging av kraftverk i Fjelnavassdraget i Hemne kommune.
Installert effekt 4,9 MW og gjennomsnittlig årsproduksjon på 183 GWh. Utbyggingen omfatter etablering av kraftverk med inntak og sperredam, tunnel, rørledning og kraftstasjon samt vegforbindelse mellom kraftstasjon og eksisterende grusveg.

Byggherre: Fjellkraft Fjelna AS

2013-2014

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 82 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Vågsetra barne – og ungdomsskole

Nybygg og rehabilitering av 1 – 10 skole i Molde, totalt 350 elever. Nybygg for 1. – 7. trinn og spesialrom. Rehabilitering av eksisterende paviljong for 8. – 10. trinn. Lavenergibygg.

Byggherre: Molde Eiendom

2013 – 2014

Areal: 4570 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 130 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Valderøy barneskule

Ny barneskole, 1. – 7. trinn, totalt 490 elever. Det skal i tillegg planlegges for en utvidelse til 600 elever. Lavenergibygg.

Byggherre: Giske kommune

2011-2013

Areal: 8400 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 280 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Rindal skimuseum

Bygging av skimuseum med gjenbruk av gammelt fjøs og tilbygg av massivtre.

Byggherre: Rindal kommune

2012-2013

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 35 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Orklahallen - idrettshall/klatrehall

Innendørs klatreanlegg/senter med klatremulighet på forskjellige ferdighetsnivå, også tilpasset funksjonshemmede. Selve klatrehallen er ca. 18m lang, 14 m bred og 18 m høy. Senteret vil huse opp mot 1000 m2 med klatrevegg, noe som pr dato vil gjøre det til et av landets største anlegg for innendørsklatring, og det eneste i Trøndelag som tilfredsstiller kravene til internasjonale konkurranser.
Tilbygg av ny bane og basishall til eksisterende idrettshall. Mellombygg mot ny klatrehall.

Byggherre: Orkdal kommune / Orkla Fjellsportklubb

2012-2013

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 48 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Prosjekteringsgruppeleder, Byggherreombud

Oppdragsgiver: -

Skjetlein videregående skole

Utbygging av Skjetlein videregående skole omfatter nybygg, riving av flere gamle bygg samt rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Skoleanlegget har en kapasitet på 330 elever. Fylkeskonservatoren satte strenge krav i forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygninger. Fasade og utforming skulle være mest mulig lik den gamle bygningsmassen. Deler av gammel bordkledning ble brukt på nytt og takstein ble plukket ned, vasket og lagt på plass igjen. Anlegget består av totalt 3 bygg - undervisning, internat, kompetansesenter og husdyrhold.

Byggherre: Sør Trøndelag Fylkeskommune

2012-2013

Areal: Nybygg; 2200 m2, rehabilitering; 7500 m2

Prosjektkostnad: Ca. NOK 174 mill.

Vår funksjon: Byggherreombud bygningsmessige fag

Oppdragsgiver: -

Meldal barne- og ungdomsskole

Ny barne- og ungdomsskole,trinn 1-10.

Byggherre: Meldal kommune

2010-2012

Areal: 5740 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 120 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Orkdal vidaregåande skole

Nybygg, tilbygg, ombygging og riving ved Orkdal videregående skole. On AS kom inn som byggherreombud for oppføling og avslutning av byggearbeidene etter at totalentreprenør gikk konkurs.

Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune

2012

Areal: Nybygg: 2642 m2

Prosjektkostnad: -

Vår funksjon: Byggherreombud

Oppdragsgiver: -

Halsa barne- og ungdomsskole

Ny barne- og ungdomsskole 1. – 10. trinn. Skolen er sammenbygd med eksisterende Halsahallen.

Byggherre: Halsa kommune

2010-2012

Areal: 2900 m2

Prosjektkostnad: Ca. NOK 133 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Technip – Upgrade 2012

Oppgradering av produksjonsanlegg for Technip Norway AS.
Tilbygg administrasjon. Undergang mainline. Tilbygg garderober. Ombygging produksjon. Ombygging incoming rack.

Byggherre: Technip Norway AS

2012

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 21 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Sluppen Eiendom

Rehabilitering av administrasjonsbygg.
Total rehabilitering av 3 stk, kontorfløyer, resepsjon, trapperom, varemottak og garderober samt installasjon av heis, totalt ca 2700 m2. Skifting av vinduer, tetthets-kontroll, montering av fjernvarmeanlegg, nytt teknisk rom, nytt ventilasjonsanlegg, ny heis, rehabilitering av bad og toaletter samt ombygging av garderober. Rehabilitering av toalettkjerne og bitrapperom i 5 etasjer samt skifte av ventilasjonsaggregat.

Byggherre: Sluppen Eiendom AS

2008-2011

Areal: 2700 m²

Prosjektkostnad: Ca. NOK 55 mill.

Vår funksjon: Prosjektleder, Prosjekteringsgruppeleder, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Gullstein omsorgsboliger

Bygging av 10 nye omsorgsboliger på Gullstein i Aure kommune.

Byggherre: Aure kommune

2010-2011

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 31 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Technip – Upgrade 2011

Oppgradering av produksjonsanlegg for Technip Norway AS. Produksjonsbygg, ombygging av produksjonslinje, utomhus, veier, avløp.

Byggherre: Technip Norway AS

2011

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 56 mill.

Vår funksjon: Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Idrettsbygget Sør-Tustna skole

Nytt tak på eksisterende idrettsbygg etter omfattende fuktproblematikk grunnet dårlig kondenssperre. Etterisolering og klargjøring for rehabilitering av yttervegger.

Byggherre: Aure kommune

2009-2010

Areal: -

Prosjektkostnad: Ca. NOK 4,2 mill

Vår funksjon: Prosjektering, Byggeleder

Oppdragsgiver: -

Meldal Helsetun, Ny dementavdeling

Den nye avdelingen bygges som tilbygg til eksisterende helsetun. Tilbygget består av 15 nye omsorgsboliger og fellesareal organisert som bofellesskap. I tillegg til tilbygg er det foretatt en del ombygging i kjeller og 1. etasje av eksisterende bygg. Omsorgsboliger og fellesareal er utformet som skjermet enhet tilpasset personer med diagnosen senil demens.

Byggherre: Meldal kommune

2008-2010

Areal: Nybygg BRA ca. 900 m2

Prosjektkostnad: Ca. NOK 42 mill.

Vår funksjon: Prosjekteringsgruppeleder

Oppdragsgiver: -

Våre referanser

Prosjektadministrasjon
bottom of page