top of page

ARKITEKTURPROSJEKTERING

Arkitektur- og byggprosjektering i hele Midt- og Nord-Norge

Arkitekt- og rådgivningstjeneste.


Med utgangspunkt i eksisterende miljø, byggherrens behov og ønsker, skreddersyr vi løsninger ut fra beliggenhet, funksjonalitet og bruk. 


  • Utredning

  • Planlegging

  • Regulering

  • Prosjektering

  • Interiør

  • Byggesøknad

  • Risiko- og sårbarhetsanalyse

  • Uavhengig kontroll prosjektering

bottom of page