Open Site Navigation

ARKITEKTURPROSJEKTERING

Arkitektur- og byggprosjektering i hele Midt- og Nord-Norge

Arkitekt- og rådgivningstjeneste.


Med utgangspunkt i eksisterende miljø, byggherrens behov og ønsker, skreddersyr vi løsninger ut fra beliggenhet, funksjonalitet og bruk. 


  • Utredning

  • Planlegging

  • Regulering

  • Prosjektering

  • Interiør

  • Byggesøknad

  • Risiko- og sårbarhetsanalyse

  • Uavhengig kontroll prosjektering

Ønsker du at vi tar kontakt?

Takk for henvendelsen!

Adresse

On Arkitekter og Ingeniører AS

Orkdalsveien 82

7300 Orkanger

Avdelingskontor Hitra

On Arkitekter og Ingeniører AS

Torget 3

7240 Hitra

Avdelingskontor Frøya

On Arkitekter og Ingeniører AS

Blått kompetansesenter

7260 Sistranda

Org. nr.

992 619 295

  • Facebook
  • Instagram

Ta gjerne kontakt med oss