top of page

Industribygg Inrigo AS

Bygget består av 1870m2 fabrikkareal i 1 etasje samt en administrasjonsfløy med en grunnflate på 396,5m2 i 3 etasjer.

Administrasjonsfløyen inneholder butikkareal, kontor for administrasjon samt kontor og garderober for produksjonen.

Totalt areal administrasjonsdel er 2215m2 BRA.

Byggeår:

2018 - 2020

Areal:

ca. 4.085

Vår funksjon:

Arkitekt, Landskapsarkitekt, Prosjektleder, Prosjektgruppeleder

bottom of page