top of page

PROSJEKTADMINISTRASJON

Prosjekt- og byggeledelse i hele Midt-Norge.

Ved bruk av fagfolk til å styre prosjektet har tiltakshaver trygghet for at gjennomføringen blir i samsvar med inngåtte kontrakter, og at valgte løsninger er i henhold til tiltakshavers ønsker, gjeldende lover og retningslinjer.

  • Prosjektadministrasjon

  • Prosjektledelse

  • Prosjekteringsledelse

  • Byggeledelse

  • Uavhengig kontroll utførelse

bottom of page