top of page

REGULERING

Har du en eiendom du ønsker å utvikle? On arkitekter og ingeniører AS kan bistå med regulering for private, næringsliv og det offentlige.


Vi har erfaring med de fleste typer reguleringsplaner, fra fjord til fjell og fra bygd til by. Eksempler er hyttefelt, boligfelt, handel- og næringseiendommer, industri, småbåthavner, steinbrudd, samferdselsanlegg, osv.


Vi gir råd for utvikling av eiendommen, informerer om saksgangen, utarbeider planer i samarbeid med oppdragsgiver og står for innsending av planbeskrivelser og reguleringsplankart med bestemmelser til offentlige myndigheter for behandling og godkjenning. Vi gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser og konsekvensanalyser.

bottom of page