Open Site Navigation

REGULERING

Har du en eiendom du ønsker å utvikle? On arkitekter og ingeniører AS kan bistå med regulering for private, næringsliv og det offentlige.


Vi har erfaring med de fleste typer reguleringsplaner, fra fjord til fjell og fra bygd til by. Eksempler er hyttefelt, boligfelt, handel- og næringseiendommer, industri, småbåthavner, steinbrudd, samferdselsanlegg, osv.


Vi gir råd for utvikling av eiendommen, informerer om saksgangen, utarbeider planer i samarbeid med oppdragsgiver og står for innsending av planbeskrivelser og reguleringsplankart med bestemmelser til offentlige myndigheter for behandling og godkjenning. Vi gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser og konsekvensanalyser.

Ønsker du at vi tar kontakt?

Takk for henvendelsen!

Adresse

On Arkitekter og Ingeniører AS

Orkdalsveien 82

7300 Orkanger

Avdelingskontor Hitra

On Arkitekter og Ingeniører AS

Torget 3

7240 Hitra

Avdelingskontor Frøya

On Arkitekter og Ingeniører AS

Blått kompetansesenter

7260 Sistranda

Org. nr.

992 619 295

  • Facebook
  • Instagram

Ta gjerne kontakt med oss