top of page

Grefstad barnehage

Ny barnehage med fire avdelinger, 2 småbarns- og 2 storbarnsavdelinger. Arealene fordeler seg over en mindre

kjellerdel, 1. etasje og en liten messanin.

Byggeår:

2013 - 2016

Areal:

BTA ca. 835 m2

Vår funksjon:

Arkitekt, Landskapsarkitekt, Prosjekteringsgruppeleder

bottom of page