top of page

Hegra barneskole

Ny barneskole med tilhørende gymsal. Dimensjonert for 230 elever og 40 ansatte. Prosjekteres med passivhus-

standard og BREEAM.

Byggeår:

2019 - 2020

Areal:

ca. 4.540 m2

Vår funksjon:

Arkitekt, Interiørarkitekt

bottom of page