top of page

Brannstasjon Lensvik

Utvidelse Lensvik brannstasjon. Tilbygg og ombygging av eksisterende brannstasjon. Vaskehall for brannbil, dusj-

og garderobeanlegg, garasjeanlegg samt avdeling for feier.

Byggeår:

2020 - 2021

Areal:

ca. 200 m2

Vår funksjon:

Arkitekt

bottom of page