top of page

Brannstasjon Bjugn

Ny brannstasjon i Bjugn. Behovsbeskrivelse fra TBRT er lagt til grunn for prosjekteringen. Prosjektet ivaretar alle krav som stilles ved nybygg av brannstasjoner.

Byggeår:

2019 - 2021

Areal:

ca. 650 m2

Vår funksjon:

Arkitekt, Landskapsarkitekt, Prosjekteringsgruppeleder, Byggherreombud

bottom of page