top of page

Valderøy barneskule

Ny barneskole. 1.–7. trinn, totalt 490 elever.  Skolen er i tillegg planlagt og forberedt for en utvidelse til 600

elever.

Byggeår:

2011 - 2013

Areal:

ca. 8.970 m2

Vår funksjon:

Arkitekt, Landskapsarkitekt, Interiørarkitekt, Prosjekteringsgruppeleder, Rådg.ing. bygg

bottom of page