top of page

Agdenes helse- og omsorgssenter

Eksisterende sykehjem rives og nytt helse- og omsorgssenter oppføres på samme tomt. Nybygget inneholder

sykehjem/ lokalsykehus, bofellesskap for demente, omsorgs-boliger for eldre, helsesenter og produksjonskjøkken

for kommunen.

Byggeår:

2017 - 2019

Areal:

ca. 4.250 m2

Vår funksjon:

Arkitekt

bottom of page