Open Site Navigation

Agdenes helse- og omsorgssenter

Eksisterende sykehjem rives og nytt helse- og omsorgssenter oppføres på samme tomt. Nybygget inneholder

sykehjem/ lokalsykehus, bofellesskap for demente, omsorgs-boliger for eldre, helsesenter og produksjonskjøkken

for kommunen.

Byggeår:

2017 - 2019

Areal:

ca. 4.250 m2

Vår funksjon:

Arkitekt

Ønsker du at vi tar kontakt?

Takk for henvendelsen!

Adresse

On Arkitekter og Ingeniører AS

Orkdalsveien 82

7300 Orkanger

Avdelingskontor Hitra

On Arkitekter og Ingeniører AS

Torget 3

7240 Hitra

Avdelingskontor Frøya

On Arkitekter og Ingeniører AS

Blått kompetansesenter

7260 Sistranda

Org. nr.

992 619 295

  • Facebook
  • Instagram

Ta gjerne kontakt med oss