top of page

Elvestien omsorgsboliger

25 nye omsorgsboliger i tilknytning til Orkanger pensjonistsenter ved rådhuset i Orkanger. Bygget er et

frittstående bygg i to etasjer med overbygd oppvarmet gangveg til eksisterende OPS og aktivitetshus.

Byggeår:

2009 - 2013

Areal:

ca. 2.000 m2

Vår funksjon:

Arkitekt

bottom of page