top of page

Andøy sykehjem

Nytt sykehjem dimensjonert for 24 sykehjemsplasser, 8 dagplasser og 25-30 ansatte. Egen avdeling for

mennesker med demens. Utomhusområde med sansehage, veier, parkeringsarealer m.m.

Byggeår:

2018 - 2019

Areal:

ca. 1.700 m2

Vår funksjon:

Arkitekt, Landskapsarkitekt, Prosjekteringsgruppeleder

bottom of page