Open Site Navigation

Fosslia skole

Utvidelse av eksisterende skole fra 2-parallell til 3-parallell skole for 1. – 7. trinn. Totalt elevtall på ca 450 elever.

Byggeår:

2016 - 2017

Areal:

ca. 1.600 m2

Vår funksjon:

Arkitekt, Landskapsarkitekt

Ønsker du at vi tar kontakt?

Takk for henvendelsen!

Adresse

On Arkitekter og Ingeniører AS

Orkdalsveien 82

7300 Orkanger

Avdelingskontor Hitra

On Arkitekter og Ingeniører AS

Torget 3

7240 Hitra

Avdelingskontor Frøya

On Arkitekter og Ingeniører AS

Blått kompetansesenter

7260 Sistranda

Org. nr.

992 619 295

  • Facebook
  • Instagram

Ta gjerne kontakt med oss