top of page

Fosslia skole

Utvidelse av eksisterende skole fra 2-parallell til 3-parallell skole for 1. – 7. trinn. Totalt elevtall på ca 450 elever.

Byggeår:

2016 - 2017

Areal:

ca. 1.600 m2

Vår funksjon:

Arkitekt, Landskapsarkitekt

bottom of page