top of page

Surnadal barne- og ungdomsskole

Nybygg, ombygging og tilbygg til eksisterende skole, 1. – 10. trinn, 950 elever.


Ombygging ca. 2.400 m2, Nybygg ca. 4.100 m2

Byggeår:

2020 - 2021

Areal:

ca. 4.100 m2

Vår funksjon:

Arkitekt, Landskapsarkitekt

bottom of page