top of page

Melhus Driftssentral

Byggeår:

2022-2023

Areal:

2075 m2

Vår funksjon:

Ansvarlig søker, Arkitekt

bottom of page