top of page

Brannstasjon Frøya

Ny brannstasjon for Frøya kommune.

Byggeår:

2016 - 2017

Areal:

ca. 1.200 m2

Vår funksjon:

Arkitekt, Landskapsarkitekt

bottom of page