top of page

Oppdal Brannstasjon

Byggeår:

2022-2023

Areal:

Ca. 1.300 m2

Vår funksjon:

Ansvarlig søker, Landskapsarkitekt, Arkitekt

bottom of page