top of page

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

Byggeprosessen kan være både tidkrevende og utfordrende. Ved å overlate de administrative oppgavene til oss, kan du heller bruke tiden din på ting du synes er gøy.

Våre erfarne prosjekt- og byggeledere tar styringen og koordinerer alle aspekter av prosjektet - fra budsjettering og tidsplanlegging til kvalitetskontroll og kommunikasjon.


Prosjektlederens oppgaver tilpasses hvert enkelt prosjekt og kan variere mye i omfang.


Prosjektlederen kan bistå med følgende:

Vi kan ta ansvar for organisering og styring av hele design- og planleggingsfasen gjennom koordinering av arkitekt, ingeniører og andre rådgivere som utvikler prosjektdokumentasjonen.

Dette er mest aktuelt ved bolig- og fritidsboligprosjekter av litt størrelse og kompleksitet. Ved vanlige bolig- og fritidsboligprosjekter vil arkitekten ivareta denne funksjonen.


Vi kan følge byggeprosessen og ta ansvar for at prosjektet ditt blir gjennomført på en effektiv måte og i henhold til målene.

  • Koordinering og oppfølging av utførende (snekker, elektriker, rørlegger osv) på byggeplass

  • Kontrollere bemanning og at fremdrift er iht. avtale

  • Kontroll av kvalitet og at materialbruk er iht. avtale

  • Oppfølging av HMS på byggeplassen

  • Oppfølging av kostnader – kontroll av fakturering mot budsjett

bottom of page