top of page

ARKITEKTBISTAND

Ønsker du et hjem skapt i tråd med din personlighet, men vet ikke hvordan du skal komme i gang? Da er arkitekthjelp en god plass å starte.

Vi skaper vakre og funksjonelle hjem, enten du er ute etter å renovere, bygge helt nytt eller bare gi nåværende rom et ansiktsløft. Gjennom tett samarbeid og god dialog skreddersyr vi løsninger og design. Du forteller om dine ønsker, behov og personlige stil, og vi vurderer og rådgir ut fra dette.


Arkitektens oppgaver tilpasses hvert enkelt prosjekt og kan variere mye i omfang.

Arkitekten kan bistå med følgende:


Utredning og planlegging

Våre arkitekter gjør en grundig undersøkelse av tomteforhold, miljø, eventuell eksisterende bebyggelse, reguleringsbestemmelser m.m. for å få mer informasjon og vurdere mulige alternativer.

Vi lager enkle skisser som illustrerer mulig tomteutnyttelse, plassering av bebyggelse, tilkomst m.m.

Sammen vurderer vi mulighetene og kommer frem til hva som vil være best mulig utnyttelse av tomteområdet for deg og dine behov.


Tegninger

Vi tar oss av design og planlegging innenfor alle aspekter av byggeprosjektet.

Vi kan starte prosjektet med blanke ark eller vi kan legge til grunn dine skisser/ tegninger eller ideer du har hentet fra ulike inspirasjonkiIder.

I samarbeid med deg utarbeider vi skisser basert på dine ønsker, behov og ideer, eller vi bearbeider ditt grunnlag.

Gjennom tett dialog kommer vi frem til et tegningsgrunnlag som viser din drømmebolig eller -hytte.

Vi utarbeider nødvendig tegningsgrunnlag for byggesøknad og tegningsgrunnlag for bygging.

Ved behov for bistand fra øvrige rådgivere, koordinerer og organiserer vi dette.


Interiør

For et estetisk og funksjonelt miljø - også innendørs, hjelper vi deg med alt fra overordnet design, til møbler og dekorasjon.


Byggesøknad

Før du begynner byggingen av noe nytt eller endrer på eksisterende, trenger du tillatelse fra myndighetene. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen, slik at all nødvendig dokumentasjon og alle opplysninger blir inkludert i en formell byggesøknad. Vi følger byggesaken frem til bygget står ferdig og ferdigattest foreligger.

bottom of page