top of page

Siholmen

Oppbygging av nytt bolig- og næringsområde. Økning av utbyggingsareal ved utfylling i sjø. Omlegging av molo.

Planlagt boligbygg, totalt 82 leiligheter, med parkeringskjeller og næringsbygg i sokkel samt 3 nye næringsbygg.

Opparbeidelse infrastruktur – veg og VA samt ny tilførsel fra kommunalt anlegg.

Byggeår:

2018 -

Areal:

-

Vår funksjon:

Arkitekt, Landskapsarkitekt, Regulering, Prosjektleder

bottom of page