top of page

5 grunner til å velge arkitekt

Å velge en arkitekt for ditt byggeprosjekt gir deg en rekke fordeler som strekker seg langt utover det å bare tegne hus. Her er fem gode grunner til hvorfor du bør vurdere å samarbeide med en av våre arkitekter:

1. Arkitekten er på husbyggerens side

Dine ønsker og behov danner grunnlaget for oppdraget, og vi optimaliserer huset etter dine økonomiske rammer, romprogram, tomt og naturforhold. Arkitekten vil være din veileder gjennom markedet av produkter og tjenester, hvor kvalitet er en prioritet.


Arkitekten er på husbyggerens side

2. En arkitekt gir deg reell valgfrihet

Hvor ønsker du å sitte når du spiser frokost? Hvor kommer vinden fra, og hvordan kan du få en solrik, skjermet uteplass? Med arkitekt bestemmer du selv. I samspill med dine ønsker og behov, tar vi hensyn til tekniske krav og kommunens regelverk. Da får du kun reelle alternativ når du skal velge materialer, leverandører og energikonsept, samt utseende, romlige løsninger og landskap.



3. Estetikk og kvalitet

Skap et hjem som passer deg og dine omgivelser – et hus som gjenspeiler ditt ønskede uttrykk, og som er mer enn «et i mengden». Vi har et langsiktig perspektiv når vi planlegger hus. At et bygg ligger godt i terrenget og tåler klimaet på stedet, er viktig for både uttrykk og varighet over tid. Da spiller materialer, fleksibilitet, vedlikehold og energi en viktig rolle. For kvalitet i materialer og produkter koster ikke nødvendigvis mer, hvertfall ikke i det lange løp.


Estetikk og kvalitet


4. Myte: arkitekttegnede hus er dyrere enn kataloghus

La oss knuse denne myten en gang for alle. Det er nemlig dine ønsker og behov som i størst grad avgjør prisen. Areal, materialvalg, overflater, kvaliteter og konstruksjons- og bygningstekniske prinsipper. Ved kjøp av kataloghus betaler du også for arkitekttjenester, men som en del av totalkostnaden. Vårt honorar går utelukkende til å forbedre husets kvalitet, og gir deg god kontroll over kostnader gjennom hele prosessen.


Og for at du ikke skal bruke mer enn nødvendig, finner vi gode løsninger for deg og dine rammer. Enten det er å tilpasse huset til tomta, nøktern materialbruk eller vurdering av plassbehov for å optimalisere arealet.



5. Når det nye møter det gamle

Ved tilbygg på eksisterende hus, ensartede boligområder eller nytt våningshus eller kårbolig på et gammelt gårdstun, er riktig plassering og utforming avgjørende for både konstruksjon og estetikk. Dette kan være krevende, men heldigvis ikke umulig med en arkitekt. Vi har kompetanse på arkitektturhistorie og bevaring av historiske miljøer, og er dermed kvalifisert til å vite når det passer med et stilbrudd og hvor man faktisk bør følge eksisterende byggeskikk – selvfølgelig i samråd med deg og dine ønsker.



Når det nye møter det gamle



Comments


bottom of page