top of page
Open Site Navigation

Tustna helse- og omsorgssenter

Ombygging av deler av Tustna pleie- og omsorgssenter samt tilbygg for lokaler for legekontor og administrasjon

for hjemmesykepleien/omsorgstjenesten. Eksisterende lamellbygg som er lokaler for hjemmesykepleie og

bibliotek rives. Tilbygg til nabobygg for lager og skyllerom.

Byggeår:

2020

Areal:

-

Vår funksjon:

Arkitekt

bottom of page