Open Site Navigation

Tustna helse- og omsorgssenter

Ombygging av deler av Tustna pleie- og omsorgssenter samt tilbygg for lokaler for legekontor og administrasjon

for hjemmesykepleien/omsorgstjenesten. Eksisterende lamellbygg som er lokaler for hjemmesykepleie og

bibliotek rives. Tilbygg til nabobygg for lager og skyllerom.

Byggeår:

2020

Areal:

-

Vår funksjon:

Arkitekt

Ønsker du at vi tar kontakt?

Takk for henvendelsen!

Adresse

On Arkitekter og Ingeniører AS

Orkdalsveien 82

7300 Orkanger

Avdelingskontor Hitra

On Arkitekter og Ingeniører AS

Torget 3

7240 Hitra

Avdelingskontor Frøya

On Arkitekter og Ingeniører AS

Blått kompetansesenter

7260 Sistranda

Org. nr.

992 619 295

  • Facebook
  • Instagram

Ta gjerne kontakt med oss