top of page
Open Site Navigation

Halsa sjukeheim

Rehabilitering og ombygging av Halsa sjukeheim. Gjennomføring av branntekniske tiltak samt

vedlikehold/rehabilitering. Ombygging av beboerrom, kjøkken og fellesarealer.

Byggeår:

2019 - 2020

Areal:

ca. 1.700 m2

Vår funksjon:

Arkitekt

bottom of page